VOC for June 2022

Very accommodating si Manilyn at naki-kinig siya sa akin. I commend her. Naki-kinig siya sa akin in every way I ask at kapag may question ako ay pini-pilit niyang sagutin. Heart touching. Si Manilyn ay masyadong accommodating at energetic, sina-sagot niya ang mga questions namin at kapag may question kami na sa financing ay accommodating pa din siya at okay kausap.”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *